آرشيو دسته ي ’کنفسیوس‘

سخنان کنفسیوس

همه چیز زیباست، اما همه کس این زیبایی را نمی بیند

سخنان کنفسیوس

توان ما، هرگز از عهده انتظاراتی که از آن داریم برنمی آید

سخنان کنفسیوس

سفر هزاران کیلومتری، با اولین قدم آغاز می شود

سخنان کنفسیوس

سکوت دوستی است که هرگز خیانت نمی کند

سخنان کنفسیوس

مردی را که مهیای آموختن است تعلیم ندادن، انسانی را به هدر دادن است. مردی را که آماده آموختن نیست تعلیم دادن، سخن به هدر دادن است. خردمند نه انسان را به هدر می دهد نه سخن را

صفحه 2 از 512345
بالای صفحه

اطلاعات

برای بهتر دیدن وبلاگ بهتر است از Firefox یا Google Chrome استفاده کنید.