آرشيو دسته ي ’کنفسیوس‘

سخنان کنفسیوس

بهترین انسان کسی است که در حق همه نیکی کند

سخنان کنفسیوس

بزرگترین افتخار این نیست که هرگز سقوط نکنیم، بلکه پس از هر سقوط، دوباره بپاخیزیم

سخنان کنفسیوس

اگر کسی به شاگردی نزد من آید و من یک جهت مسأله ای را برای او بیان کنم و او خود سه جهت دیگر آن را با قوهٔ فکر خویش حل نکند من نمی توانم به او چیزی یاد بدهم

سخنان کنفسیوس

از مرد آزاده استقامت و پایداری انتظار می رود و نه اطاعت کورکورانه. او همیشه استوار است اما مرد متوسط همیشه جوشان و خروشان است.

سخنان کنفسیوس

به جای لعنت فرستادن به تاریکی شمعی در آن بیفروز
صفحه 4 از 512345
بالای صفحه

اطلاعات

برای بهتر دیدن وبلاگ بهتر است از Firefox یا Google Chrome استفاده کنید.