آرشيو دسته ي ’Kung Fu – TOA‘

فیلم و عکس : پروفسور میرزایی ، سوی ماتو ، اجرا ها

تصاویری از پیر طریقت پروفسور ابراهیم میرزایی (پیر توآ)

فیلم های پروفسورمیرزایی (پیر توآ)

فیلم زیر از پروفسور ابراهیم میرزایی در حین بستن شالبند است
http://rs55.rapidshare.com/files/20122885/mirzaii.wmv

بون کن – سوی ماتو

فیلم زیر از بون کن در کشور ایتالیا با کیفیتی مطلوب است که دانلود آن زیاد طول نمی کشد (این فیلم حدود یک دقیقه است)
http://rs46.rapidshare.com/files/12830425/Bon_ken.wmv

اطلاعاتی درباره کانگ فو توآ

به جوینده راه در توآی سنتی همراه گفته می شود.در این مرحله لباس همراه کاملا مشکی است.آرم مشت بر سمت چپ پیراهن همراه و آرم بزرگ جهان تن و روان در پشت پیراهن قرار دارد.شامبند همراه سفید است که نشانه پاکی وآمادگی و ورود به معبد انشا برای خود سازی است.معبد به معنای جایگاه کرنش است؛کرنش در مقابل فکر و انشاء به معنای رشد است.پس معبد انشاء تن و روان به معنای ارتقاء دادن فکر به تن و روان است.
سیر راهدان یا سیر سبز.
همراه پس از گذراندن خط چهار و مئفقیت در آزمونهای مربوطهبه درجه سیر راهدان و یا شال سیر سبز نائل می آید.(یک نوار سبز به قطر یک سانتیمتر در طول شال سفید و وسط آن نصب می شود)و بالای شانه و یقه کت همراه به رنگ سرخ در می آید.در این مرحله حفظ کردن سوگند همراه و قرائت از طرف همراه ضروری است.
راهدان سبز خط سفید.
همراه پس از گذراندن خط هفت و قبولی در آزمون مربوطه به اخذ سال سبز خط سفید نائل می آیدو رنگ بالای شانه قرمز کت او به رنگ سرخ کامل در می آید.در این مرحله فقط موارد آزمون تست تکنیکی و تست آمادگی جسمانی مد نظر است.
شال سبز کامل یا راهدان.
در این مرحله راهدان در آزمون مبارزه یک به هفت شرکت می کندکه در صورت موفقیت درجه فوق به او اعطا می گردد.شال سبز به معنای رویش؛روییدن در فضای فیزیکی نیروهای تن و روان ؛ سبز از سبزی؛ و سبزی به معنای رویش نه در این مرحله جسم آن چنان پرورده می شودکه پایگاه تفکر می گردد.
پس از اخذ این درجه راهدان موظف است برای شروع آموزش در کلاسهای مربیگری فدراسیون و سبک شرکت نماید.
از مرحله مبتدی تا خط چهار ؛آرم بزرگ جهان تن و روان در پشت پیراهن و آرم مشت بر سمت چپ پیراهن قرار دارد و از مرحله خط چهار تا راهدانی آرم بزرگ جهان تن و روان در پشت پیراهن آرم مشت بر روی بازوی سمت چپ و آرم سیمرغ در روی سمت چپ سینه پیراهن همراه قرار دارد و از نظر راهدان واقعی کانگ فو توآی سنتی پرواز سیمرغ اندیشه هاست.
شال سبز قهوه ای یا سیر قهوه ای یا سیر راهبان.
در این مرحله راهدان پس از گذراندن چهار خط:
۱-خط قهوه ای(آناتوآی قهوه ای)
۲-خط دو قهوه ای(سلاح سای)
۳-خط سه قهوه ای(سلاح رکیما)
۴-خط چهار قهوه ای( مبارزه سلاح سای با سلاح رکیما)
و موفقیت در آزمونها و استازهای مربوطه به اخذ درجه سیر راهبانی و یا شال سیر قهوه ای و یا شال سبز خط قهوه ای نائل می گردد.
شال قهوهای یا سیران راهبان
در این مرحله راهدان ژس از گذراندن خط ۵ قهوهای توتایما (سیستم هنرهای فردی)و خط ۶ قهوه ای مبارزات یک به ۳۵ به سه صورت(کلاسیک؛ تونلی؛آزاد) موفق با اخذ درجه فوق می گردد در مبارزات توآی سنتی به سر ظربه زده نمی شود چرا که سر منبع انرژی و پایگاه تفکر انسانی است و ظربه زدن به سر باعث قطع و اختلال در امواج مغز میگردد
که این امر باعث بروز امراض جسمی و روحی در همراه می شود و به همین علت همراه قادر
به گذراندن جایگاههای علمی و فکری توآی سنتی نمی شودو حتی از ادامه تمرینات فیزیکی هم مسلما باز خواهد ماند.
شا ل قهوه ای کامل راهبان.
سیران راهبان پس از گذراندن ۲ خط دیگر یعنی خط ۷ تکنیک های “من توما” و خط ۸ تکنیک های ” ذات ما” ( آشنای با اصول پنج سیستم حرکتی و حیاتی در جنبندگان) و
قبولی در این دو مرحله موفق به اخذ شالبند قهوه ای کامل و لقب راهبان می گردد.گره سمت راست شال راهبان از یک گره به دو گره ارتقاء می یابدو رنگ پیراهن یا کت در این مرحلهبه رنگ سفید تغیر می کند.
شال قهوه ای به معنای سوختن در وراء نیروهای فیزیکی و رویارویی در میدانهای مبارزه ؛رنگ خطوط در شال سبز به قهوه ای؛ به رنگ قهوه ای است.راهبان پس از موفقیت در آزمون سلاحها می تواند علاوه بر نصب خطوط مربوطه به سینه شکل سلاح ها را نیز زیر
آرم سمت چپ پیراهن خود نصب کند.ولی آرم و نشان لباس راهبان همان آرم و نشان مرحله قبل یعنی راهدان است.
شال مشکی جهانبان.
در این مرحله راهبان به ابداع و ابتکار ۳۰۰۰ تکنیک ترکیب و عکس العمل سازی به همراه خواص موجی و دوران به دوران در قالب یک یا چند خط مبادرت کرده و پس از دفاع از پایان نامه خود در حضور هیات علمی (استادان دانشگاه) که تحت نظر کمیته تحقیقات و پژوهش سبک فعالیت می کنند به تایید آنان به لقب جهانبان و در یافت شال مشکی نائل می گردد.شال مشکی یعنی عبور از مرز تاریکیها و ابداع و تکامل تکنیکهای کونگ فو توآ. در مرحله شال مشکی جهانبان آرم بزرگ جهان تن و روان در پشت پیراهن
سیمرغ به بازوی چپ پیراهن وآرم شاهین سرخ بر روی سینه چپ پیراهن نصب می شود.
جهانبان پس از نائل آمدن به درجه شال مشکی و تجربه فضای مایگاهی می تواند از لباس مشکی نیز استفاده کند؛ اما نصب خطوط و آرمها باید تحت مقررات اجرا شود.
شال مشکی به شال سرخ جهانبان به راهبر.
آموزش تکنیکها و ابداعات تکنیکی و فیزیکی در این مرحله به اتمام رسیده اما جهانبان در امر آموزش و تمرینات فیزیکی همچنان در صحنه حضور فعال دارد.طبق اساس نامه کونگ فو توآی سنتی فضای بین شال مشکی به شال سرخ ؛ فضای مایگاهی فکری و علمی و گذراندن هفت مایگاه تن و روان است. مایگاه اول که تن می باشد و شامل پانزده خط و سه هزار تکنیک ابداعی است.نشاته های مایگاه دوم تا هفتم به صورت نصب شش خط عمودی
بر بالای خطوط افقی است.و این بدان معنی است که حرکت تن افقی و محدود می باشد و از مقام پایین تری بر خوردار است و حرکت مایگاهی به صورت عمودی و دائما روبه صعود و تعالی است که بر بالای مایگاه تن که شامل پانزده خط می باشد به صورت خیلی کوچک
نصب می گردد. خطوط عمودی چو در مسیر شال مشکی به شال سرخ میباشد به رنگ سرخ تعبیه می گردد

Kung Fu – TOA

کانگ فو توآ یک هنر رزمی ایرانیست که در خارج از ایران با مُعرفانِ خوب و بَدَش به پِرشین کانگ فو، یعنی کانگ فوی پارس، شناخته شده. وجه َتمایز این هنر از هنرهای رزمی دیگر، حرکات پُرتوانِ جسمانی، همراه با شُک های تکنیکی و رانشِ بازدَم است که چون اُجاقی وجود را شعله ور میکند و پس از فرو کش یا پایان تمرین، احساسی خوب و پاک به آدم میدهد که آدم از تلاشِ خود، خوشنود میشود. بِسان یک رقص قدرت میماند که بر پایه ی فرهنگ و آدابِ نژادِ آریایی از خاور تا باختر و از شمال تا جنوب ایران و فَراسوی مرزهای ایرانِ کنونی ریشه دارد. کانگ فو توآ شامل تکنیکها، ترکیبات، دورانها و پیچشهای بسیاریست که زیبا به نظر میرسند و یک چالش بزرگ برای کسانیست که در پی ورزشهای رزمی هستند یا پیِ خود شناسی میگردند. بهتر است که ما مشکلات و خواسته های شخصی خود را با آن مخلوط نکرده و درست آموزش دهیم کانگ فو توآ دَربَرگیرنده ی نرمشها، حرکات بدنساز، تکنیکهای دست و پا، حرکات موجی، تمرینات تنفسی، یوگا، نفوذ بر اجسام سخت، دفاع شخصی، مبارزات سُنتی آزاد و نیمه آزاد، تمرینهای انفرادی و تمرینهای گروهی است
در تمرین ها، سرعت، اِنعطاف، و هدف گیریِ توان در یک نقطه یا همان تمرکز گیری، شایانِ توجه است تا دست یازیده به مطلوب برسیم در کانگ فو توآ روی هَنایش یا اَثرِ تمرینات توجه ویژه ای میشود میوه و اَثری که انسان از این خود شناسی بر میگیرد از آنجایی که با انجام این تمرینها و کنکاش در فلسفه ی کانگ فو توآ انسان با چرخه ی هستی یین و یانگ در میاُفتد و چالش میجوید، پس در این دَرگیری، توانِ او نیز در هر گوشه ای از زوایای هستی بروز میکند بزبان ساده کانگ فو توآ هر گونه زشتی و نیکی را در انسان بیدار میکند و یک کارگر کانگ فو یا کانگ فو کار توانِ نهفته، پتانسیلِ هر کرداری را دارد، از پلید ترین تا پاک ترینِِ کردارها، درست بر خلاف آنچه که ما تصور میکنیم که با اجرای کانگ فو توآ همه چیز روبراه است و ما انسانهایی وارسته هستیم، برعکس، تازه اول بازی و کشتی گرفتن با پدیده ها و چگونه زیستن آغاز گشته، بدون بیدار شدنِ نیروهای نیک و بد، خودشناسی، مُیسر نمیشود، چرا که قوه ی شناخت، از طریق قیاس، کشمکش و توازنِ این دو نیرو بدست میآید و هدف کانگ فو توآ معرفت یا شناخت و خود شناسی است. پس نیروهای پلید را میتوان مقیاس شناخت خوبیها قرار داد و آموخت چنانچه از یک بی ادب میتوان درس ادب آموخت و رفتار بی ادبانه را تکرار نکرد. برای خود شناسی نظری به تاریخ مشترکمان در کانگ فو توآ بیافکنیم. در تاریخچه ی چند ساله ی ترازوی کانگ فو توآ میبینیم که کفه ی پلیدیها همیشه سنگین تر بوده و اثرات پلید بسیار بجای مانده، دقیقاً همین نکته نشانگر اینست که این راه، راه دشواریست و پیمایشِ آن، کار هر کسی نیست پس برای خودشناسی و سخت کوشی، راه خوبیست و نباید بخاطر زشتیهایی که در آن رخنه کرده، راه را نفرین کرد، بلکه باید در سویه ی خودشناسی در آن گام زد و اثر نیک بر جای گذاشت. سیستم تکنیکهای کانگ فو توآ از آناتوآ تا وایمابتو در حالتِ اُفقی طراحی شده اند، با زدن این تکنیکها، نیروی آزاد شده باعث شده که کارگران کانگ فو توآ یا کانگ فو کاران، دید و افکارشان در اُفق و حالاتِ تعصبی و فناتیک شکل گرفته، بطوریکه جای دیگر را نمیبینند. به سخن یارومه ابراهیم میرزایی توجه کنیم خورشید با تعصبی خاص، میلیاردها سال است که سر جایش مانده و نور میپراکند مهر و فروغش جاریست اما آدم خورشید نیست آدم وظایف دیگری دارد. حرکت آدم تغییر و تغییر یعنی امکان خود شناسی، ولی این تغییر نشان نداشتن ایمان یا نماد ناپایداردی نیست نشان اینست که انسان همواره از رادیکالِ هستی به هستی میرود و تغییر یا پیشرفت میکند انسان لایتغیر نیست و تغییر بخشی از بافت وجود انسان است که خود نیز در تغییر است. اکثر کسانیکه با واژه ها و فلسفه ی کانگ فو توآ آشنا میشوند، شروع به تقلید از سخنانِ یارومه ابراهیم میرزایی میکنند و دیگر از دل سخن نمیگویند این اشتباه است و شخصیتی مجازیست در صورتیکه گوهر وجود آدم اصالت است و بر پایه ی این اصالت آدم باید بیآموزد ولی خودش باشد نه کسی دیگر و شخص پرست و یا بُت پرست نشود، این اشتباهیست که اکثر ما کرده ایم و باید این اشتبا باید این اشتباه را به نسلهای آینده گفت تا به گمراهی نیافتند و شخصیت مقلد و مصرفی نشوند، بلکه بر پایه ای استوار با اتکا به خوبیهای فرهنگ پارسی زندگی کنند. یک شخصیت مجازی و خیالی از خود ساختن، خطراتی چون دوگانه شدن با خویش را به بار میآورد و در پی آن افسردگی و یا به جان دیگران افتادن، تکرار واژه ها، بدون آگاهی به مفهوم آن و بازی با کلمات، موجب بروزِشخصیتهای مصنوعی و دو گانه ی متعددی در جامعه ی کانگ فو توآ گشته و از اصل مطلب، یعنی پرورش تن و روان، به دور شده ایم. ما آدم ها گناهی نداریم، فقط ناآگاهیم که چنین میکنیم، گناهکارانیم اگر آگاه باشیم و هنوز چنین کنیم.
در تاریخچه ی کانگ فو توآ آثار افراد نیک کردار نیز دیده میشوند، که سر احترام به ذاتِ نیکِ این افرادِ وارسته خم میکنیم
کانگ فو توآ طریقت دانایی به انشاء یا آفرینش تن و روان در ابتدا در ارتشِ شاهنشاهی ایران، بنام کن فو کاراتو شالوده و اساس کارهای انسان آموزش و گسترش داده شد. در اوایل سالهای ۵۰ خورشیدی بصورت ورزشی مستقل در باشگاه های پهلوی، دیهیم و سپس تاج، باشگاه بانوان تاج یا دانشکده ی انشای تن و روان گسترش یافت. پس از انقلاب اسلامی و بسته شدنِ دانشکده ی انشاء تن و روان، مکان دانشکده ی انشای تن و روان یا باشگاه بانوانِ تاج، به مکان ورزشی حجاب تغییر نام یافت. کانگ فو توآ مانند همه ی هنرهای رزمیِ اصیل، هدفی وَرای نیروی بدنی دارد. در سالهای دهه ی۶۰ میلادی بروس لی، بنیانگزارِ هنر رزمی کانگ فو جیت کان دو، با بازیگری در فیلم های گوناگون و با شخصیت صمیمی و رفتار دلنشینش موجب شناسایی کانگ فو Gong Fu به جهانیان شد، موجی که وی بوجود آورد، باعث پایه گذاری صدها سبک مختلف کانگ فو در سطح گیتی شد، یارومه ابراهیم میرزایی که بنا به موج جامعه ی آن زمان در ایران، سبک کانگ فو توآ را بنیان نهادند، از بروس لی به عنوان نوری یاد میکنند که لحظه ای کوتاه بر جهان تابید و اثری نیک بجا گذاشت، هدف کانگ فو توآ نیز، اثر نیک است. بروس لی در سال ۱۹۴۰ میلادی بدنیا آمد و در سال ۱۹۷۳ میلادی در سن ۳۳ سالگی در گذشت، آرامگاه او در شهر سیاتِل، در شمال غربی آمریکا، نزدیک مرز کاناداست، یادش گرامی و روانش شاد باد.
آقای ابراهیم میرزایی در ارتش شاهنشاهی ایران، کاراته گوجوریو که سبکی اصیل در کاراته است را فرا گرفتند، بر این مبنا و پس از مسافرت مأموریتی ایشان از طرف ارتش شاهنشاهی ایران به تای ایران به تایوان و بر اساس تجربیات ایشان کانگ فو توآ تولد یافت. هنر رزمی کانگ فو توآ به کشورهای دیگر نیز برده شد وظیفه ی آنهایی که معرف کانگگ فو توآ در خارج از ایران هستند این است که بار سفرشان را که بارِ درختِ زندگیشان است خوب حفظ کرده و به درستی ترویج دهند
از زمانیکه یارومه ابراهیم میرزایی، بنیانگزار هنر رزمی کانگ فو توآ در درگیریهایی پس از انقلاب اسلامی ایران به پایشان گلوله خورد، هنر رزمی کانگ فو توآ که ورزشی نسبتاً جوان بود از پیشرفت خود باز ایستاد، در طی تمام این سالها پس از بسته شدن سالن بانوان تاج،کانگ فو کاران با خون دل خوردن ها و کشیدن رنجهای بسیار نهال کانگ فو توآ را در ایران و در دیگر کشورها حفظ کرده، پرورش و تکامل داده و به جایی رساندند که امروز به گفته ی شهروندان کشورهای خارجی، این سبک سبکی ویژه و تک است.
نویسنده: همایون خوشگوی

استاد دهقانیان

شاگرد ارشد پروفسور میرزائی “استاد دهقانیان”

با توجه به نظرات بسیاری از افراد که اکثراً در بخش نظرات هم مطرح شده است، عنوان نوشته به دلیل اشتباه بودن آن اصلاح شد.

ممنون از راهنمایی های شما.

تصاویری از کانگ فو توا

تصاویری از کانگ فو توا

تصویر زیر از پروفسور میرزایی در حال جهش است قدرت پاهای پروفسور در جهش در شکل زیر به وضوح مشخص است

صفحه 2 از 41234
بالای صفحه

اطلاعات

برای بهتر دیدن وبلاگ بهتر است از Firefox یا Google Chrome استفاده کنید.