آرشيو دسته ي ’Kung Fu – TOA‘

آرمهای کانگ فو توا

متو

جهان تن و روان

سیمرغ

مشخصات عبارتند از:

 • هلال قرمز بالای مشت نشان دهنده فلسفه خون کانگ فو یعنی مبارزه تا آخرین قطره خون در راه آزادی انسانها می باشد.
 • مشت در میان دایره سیاه نشان دهنده قیام از دل تاریکیها و پلیدیهاو همه آنچه که انسان امروز از خود بیگانه کرده ودر بند کشیده است.و مشت نشانه تجاوز نمی باشد ،بلکه حالت دفاعی دارد که از شکل آن نیز مشخص است .
 • هلال سفید زیر مشت نشان دهنده نژاد سفید ایرانی است.
 • کره جهان زیر مشت و نقشه ایران در وسط کره بعنوان پایگاه کانگ فو توآ در جهان مشخص شده است .

این آرم روی سینه طرف چپ قرار می گیرد که مشت حفاظت از قلب ماست که طپش آن صدای فکر مان است.
پس آرم کانگ فو نیز دفاعی بودن این هنر را نشان می دهد و بازگو کننده این نکته است که :

مراحل کانگ فو توآ

 • شالبند سفید: اولین شال کونگ فو توآ شال سفید به نشانه آمادگی و ورود به معبد انشا برای خود سازی
 • خط یک (آناتوآ):

به معنای شاهین نمای ترازوی جهان از تن و روان و گوهر بود که انسان و کشف سلسله زمان و نفوذ دانایان و آگاهی به آزادی انسان است که تا به امروز نرفته است. آناتوآ با ۵۱۵ تکنیک، ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیت های موجی بر اسرار هندسی و خلاف حرکت بدنی در مسیر عالم ذرات است.

 • خط دو (آتادو):

به معنای اسرار خلفت و یا هستی و نبرد با ترکیب نیستی است.
آتادو با ۳۱۷ تکنیک، ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیت های خلاف موجی به منظور برگردان عالم ذرات و اندیشه حیات است.

 • خط سه (سوتو):

به معنای مرز دانایی و خرج از دایره خام عقلی و انهدام ترس از زندگی به معنای تو و من و و طبیعت مربوط به من و توست

 • شالبند سبز: دومین شال کونگ فو توآ شال شبز یا روئیدن در فضای فیزیکی
 • خط چهار (سامسامائه):

به معنای آدمی چیست؟ انسان چیست؟ و از چیست؟ تولد آغاز و آغاز تولد او هستی است یا نیستی و یا هستی و نیستی او یکی است گرد بدن انسان به چیست؟
سام سامائه اوج قدرت فیزیکی تن در محور هندسی با ۵۰۱۱ تکنیک و ترکیب و عکس العمل سازی با رسیدگی تن و روان می باشد.

 • خط پنج (مایانا):

به معنای انهدام اختلالات و نابود کردن ناهنجاری ها و مبارزه انسان در مرز آشکار و پنهان به درک اندیشه هاست.

 • شالبند قهوه ای: سومین شال کونگ فو توآ شال قهوه ای یعنی سوختن در ورا نیروهای فیزیکی و رویارویی در میدان های مبارزه
 • خط شش (کوانه و وست مایانه):

به معنای صفوف نامنساب انسانی، ناهنجاری های روانی عدم آشنایی بر پزشکی و ترسان از ورود به جهان تفکر آمیز و فلسفه گرایی و مجبور کردن انسان به درک آشکار عالم پنهانی که این نیرو متکی بر هدف مایگاه توآ سروده دانایی است.

 • خط هفت (وای ما باتو یا پنجه مرگ):

این معنا در کونگ فو توآ از هفت مایگاه نیایش به سازندگان اندیشه و داوری انسان ها به شناخت و بررسی ها و ایجاد انسان به بینش ها و دانش ها و ترکیب هاست. با ۳۳۰۱ تکنیک، ترکیب و عکس العمل سازی.

شالبند مشکی: چهارمین شال کونگ فو توآ شال مشکی یعنی عبور از مرز تاریکی ها و ابداع و تکامل تکنیک های کونگ فو

بون کن ، سوی ماتو

رموز بون کن

شکستن اجسام سخت در کانگ فو توآ بر هم زدن تعادل مولکول های اجسام است و این نیرو باید در حداقل جرم وحداکثر سرعت و کشش متقابل  انجام شود .
فلسفه بون کن در کانگ فو متکی بر دانش و پیوند تن و روان انسان در حدی است که انسان را شاهکار خلقت نشان دهد زیرا حرکت ماده فقط به درک انسان میسر است وبرابر اصول دانشکده توآ عالم (جهان هستی) در آدم است .
(بر اساس دانشکده توآ تمام جهان و آن چه در جهان است در انسان به نوع دیگری وجود دارد به طوری که حرکت سیارات وکهکشانها بر انسان و احوال انسان بر کهکشانها اثر می گذارد) .
توجه:
به هنگام شکستن اجسام سخت اتدا لازم است که نقاط نفوذی بدن را با دستگاههای تولید قدرت آماده نمود و تحت تعلیم راهبران کانگ فو از نظر تن وروان قرار گرفت موجب ناراحتی و آسیب پذیری نشود و ضمنا قدرت بون کن باید از ناف و محور نشیمنگاهی گرفته شود.

تاریخ پر فراز و نشیب کانگ فو توآ به روایت تصویر

ده فرمان کانگ فو

ده فرمان کانگ فو در سلسله ی (منیگ)در اوایل قرن شانزدهم توسط (چوئید)به رشته تحریر درآمده است.این فرامین اصول اخلاقی و روحی در کانگ فو را تشکیل میداده است و طی سالیان طولانی این فرامین در دستور کار کانگ فو کاران چین قرار داشته است.

 • فرمان اول:هنرجو بایستی بدون انقطاع تمرین کند.
 • فرمان دوم:رزم بایستی فقط برای دفاع از خود به طور مشروح استفاده شود.
 • فرمان سوم:تمام استادان و بزرگسالان باید مورد ملاحظه و احترام قرار گیرند.
 • فرمان چهارم:هنر جو بایستی در طول زندگی با هم دوره ای های خود دوست و مهربان باشد.
 • فرمان پنجم:کانگ فو کار در هنگام مسافرت بایستی از خود نمایی و نشان دادن قدرت خود به مردم عامی خود داری کند به طوری که حتی از مبارزه دوری کند.چون در این صورت………
 • فرمان ششم:کانگ فو کار نباید پرخاشگر و اهل منازعه باشد.
 • فرمان هفتم:از خوردن شراب و گوشت پرهیز کند.
 • فرمان هشتم:افراط در تمایلات جنسی جایز نیست.
 • فرمان نهم:کانگ فو کار نبایستی عجولانه به هر کسی فنون خود را بیاموزد زیرا ممکن است باعث اذیت دیگران شود.
 • فرمان دهم:کانگ فو کار بایستی از نقش تهاجم و حرص و اعمال تهدید آمیز دوری کند
صفحه 3 از 41234
بالای صفحه

اطلاعات

برای بهتر دیدن وبلاگ بهتر است از Firefox یا Google Chrome استفاده کنید.