برای دانلود فایل از لینک های زیر که به قسمت Sky Drive در MSN متصل هستند استفاده کنید. نیاز به Login شدن نیست و با کلیک بر روی نام فایل میتونید دانلود کنید.

موفق باشید.

 

دانلود N10-004 Network+ ebook