آرشيو دسته ي ’خیام‘

شعری از خیام

تا کی غم این خورم که دارم یا نه ********** وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه

پرکن قدح باده که معلومم نیست ********** کاین دم که فرو برم برآرم یا نه

بهشت

گویند بهشت و حور عین خواهد بود ********** آنجا می و شیر و انگبین خواهد بود

ما که می و معشوق گزیدیم چه باک ********** چون عاقبت کار چنین خواهد بود

خیام

خیام

تو غــــره بــــــدان مشــو که می می نخوری ***** صد لقمــــــه خوری که می غلام است آن را

بالای صفحه

اطلاعات

برای بهتر دیدن وبلاگ بهتر است از Firefox یا Google Chrome استفاده کنید.