تصاویری از پیر طریقت پروفسور ابراهیم میرزایی (پیر توآ)

فیلم های پروفسورمیرزایی (پیر توآ)

فیلم زیر از پروفسور ابراهیم میرزایی در حین بستن شالبند است
http://rs55.rapidshare.com/files/20122885/mirzaii.wmv

بون کن – سوی ماتو

فیلم زیر از بون کن در کشور ایتالیا با کیفیتی مطلوب است که دانلود آن زیاد طول نمی کشد (این فیلم حدود یک دقیقه است)
http://rs46.rapidshare.com/files/12830425/Bon_ken.wmv