شاید این مورد برای شما نیز پیش آمده باشد که بخواهید تغییراتی را درBoot order سیستم عامل هایی همچون  Windows Vista یا Windows 7 ایجاد کنید. در این پست نحوه اضافه کردن Windows XP به لیست بوت در محیط ویندوز ۷ را خواهید آموخت. فرض می کنیم  Windows XP  در درایو D  قرار دارد.   

 

۱- command prompt را به حالت Run as Administrator باز کنید

۲- برای ایجاد boot loader برای  Windows XP فرمان زیر را وارد کنید :

“bcdedit /create {ntldr} /d “Windows XP

 

۳- برای مشخص کردن درایوی که Windows XP در آن نصب شده است از فرمان زیر استفاده می کنیم :

:bcdedit /set {ntldr} device partition=D

 

۴- حالا برای شناسندن NTLDR :

bcdedit /set {ntldr} path \ntldr

۵- و در مرحله آخر برای اضافه کردن این موارد به لیست بوت فرمان زیر را وارد کرده و کامپیوتر را ریبوت کنید :

bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast

 

موفق باشید