دسته: آموزشی

Adsl چیست؟

فن آوری ADSL ADSL ، در اختیار داشتن سرعت ، همان چیزی است که همیشه در پی آن هستیم. فن آوری ADSL پاسخی است به آنها که به سرعت احتیاج دارند تا با استفاده از آن زودتر به هدف برسند، و از دیگر روشهای دسترسی با استفاده از مودم ها و خط های تلفن به […]

راه اندازی vpn

برای ساخت یک VPN Connection در محیط Windows XP به صورت زیر عمل می کنیم : ابتدا از طریق My Network Places گزینه Create a new connection را کلیک می کنیم. بعد از کلیک کردن Create a new connection ، ویزارد مربوط به ایجاد یک کانکشن جدید باز می شود بقیه مراحل را مثل تصاویر […]