Amirreza Abbasi امیررضا عباسی

وب سایت شخصی امیررضا عباسی

دسته: داستان های کوتاه و زیبا

ساحل و صدف

مردی در کنار ساحل دورافتاده ای قدم میزد. مردی را در فاصله دور می بیند که مدام خم میشود و چیزی را از روی زمین بر میدارد و توی اقیانوس پرت میکند. نزدیک تر می شود، میبیند مردی بومی صدفهایی را که به ساحل میافتد در آب میاندازد. – صبح بخیر رفیق، خیلی دلم میخواهد […]

Amirreza Abbasi امیررضا عباسی © 2018 Frontier Theme