Adsl چیست؟

فن آوری ADSL ADSL ، در اختیار داشتن سرعت ، همان چیزی است که همیشه در پی آن هستیم. فن آوری ADSL پاسخی است به آنها که به سرعت احتیاج دارند تا با استفاده از آن زودتر به هدف برسند، و از دیگر روشهای دسترسی با استفاده از مودم ها و خط های تلفن به […]

پادشاه و تخته سنگ

در زمان ها ی گذشته، پادشاهی تخته سنگ را در وسط جاده قرار داد و برای این که عکس العمل مردم را ببیند خودش را در جایی مخفی کرد. بعضی از بازرگانان و ندیمان ثروتمند پادشاه بی تفاوت از کنار تخته سنگ می گذشتند. بسیاری هم غرولند می کردندکه این چه شهری است که نظم […]

راننده بی خاصیت

راننده بی خاصیت راننده کامیونی وارد رستوران شد. دقایی پس از این که او شروع به غذا خوردن کرد سه جوان موتورسیکلت سوار هم به رستوران آمدند و یک راست به سراغ میز راننده کامیون رفتند و بعد از چند دقیقه پچ پچ کردن، اولی سیگارش را در استکان چای راننده خاموش کرد. راننده به […]

راه اندازی vpn

برای ساخت یک VPN Connection در محیط Windows XP به صورت زیر عمل می کنیم : ابتدا از طریق My Network Places گزینه Create a new connection را کلیک می کنیم. بعد از کلیک کردن Create a new connection ، ویزارد مربوط به ایجاد یک کانکشن جدید باز می شود بقیه مراحل را مثل تصاویر […]