برچسب: حافظ

دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش

دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش ********** و از شما پنهان نشاید کرد سر می فروش گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع ********** سخت می​گردد جهان بر مردمان سختکوش وان گهم درداد جامی کز فروغش بر فلک ********** زهره در رقص آمد و بربط زنان می​گفت نوش با دل خونین لب […]

چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را

دلم جز مهر مه رویان طریقی بر نمیگیرد ********** ز هر در میدهم پندش ولیکن در نمیگیرد خدا را ای نصیحتگو حدیث ساغر و می گو ********** که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیگیرد بیا ای ساقی گلرخ بیاور باده رنگین ********** که فکری در درون ما از این بهتر نمیگیرد صراحی میکشم […]

جام جم

آن کس که به دست جام دارد ********** سلطانی جم مدام دارد آبی که خضر حیات از او یافت ********** در میکده جو که جام دارد سررشته جان به جام بگذار ********** کاین رشته از او نظام دارد ما و می و زاهدان و تقوا ********** تا یار سر کدام دارد بیرون ز لب تو […]

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را * به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت * کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب * چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را […]

آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند

آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند ********** بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند اول به بانگ نای و نی آرد به دل پیغام وی ********** وان گه به یک پیمانه می با من وفاداری کند دلبر که جان فرسود از او کام دلم نگشود از او ********** نومید نتوان […]