برچسب: پروفسور میرزایی

فیلم و عکس : پروفسور میرزایی ، سوی ماتو ، اجرا ها

تصاویری از پیر طریقت پروفسور ابراهیم میرزایی (پیر توآ) فیلم های پروفسورمیرزایی (پیر توآ) http://www.internationalkungfutoa.com/html/kung_fu_toa_6.html http://www.internationalkungfutoa.com/html/kung_fu_toa_7.html http://www.internationalkungfutoa.com/html/kung_fu_toa_23.html http://www.internationalkungfutoa.com/html/kung_fu_toa_40.html http://www.internationalkungfutoa.com/html/kung_fu_toa_36.html http://www.internationalkungfutoa.com/html/kung_fu_toa_24.html فیلم زیر از پروفسور ابراهیم میرزایی در حین بستن شالبند است http://rs55.rapidshare.com/files/20122885/mirzaii.wmv بون کن – سوی ماتو فیلم زیر از بون کن در کشور ایتالیا با کیفیتی مطلوب است که دانلود آن زیاد طول نمی […]