مراتب شالها در کانگ فو توآ

( شالبندسفید )
شالبند سفید  برای داوطلبین مقدماتی در کانگ فوتوآ می باشد و مبتدی بودن شخص و خالی بودن از تجربه و فلسفه پاکی و قابلیت رنگ پذیری یعنی ورود به مرحله تغییر و حرکت دارای هفت خط رادیکال می باشد

(شالبند سبز)
از شالبند سفید به شالبند سبز (حس توماتومای ما) اجرای  ۱۷۹۰۹ تکنیک و ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیت  موجی فیزیولوژی انسانی لازم است . دریافت شالبند سبز در حد مربیگری می باشد و (راهدان) خوانده میشود.
مراحل شالبند سبز

آناتوآ  ( خط یک)
به معنای شاهین نمای ترازوی جهان از تن وروان و گوهر بودگی ا نسان و کشف سلسله زمان و نفوذ به مرز دانایان و آگاهی به آزادی انسان است . آناتوآ به معنای من مساوی تو و تو مساوی من و من و تو به معنی ما و ما یعنی عالم کیهان و مجموعه اسرار آشکار و پنهان که راز جهانش می خوانیم. آناتوا با ۵۱۵  تکنیک و ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیت های موجی بر اسرار هندسی و خلاف حرکت بدنی در مسیر عالم ذرات است .

آتادو ( خط دو)
به معنای اسرار خلقت یا هستی و یا نبرد به ترکیب نیستی است  آتادو با ۱۳۱۷ تکنیک و ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیتهای خلاف موجی به منظور برگردان عالم ذرات و اندیشه حیات است.

سوتو ( خط سه)
به معنای مرز دانائی و خروج از دایره خام عقلی و انهدام ترس از زندگی است. سوتو با  ۱۸۷۳  تکنیک ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیتهای موجی بر اسرار هندسی در دانشکده انشاء تن وروان می باشد

سام سامائه  ( خط چهار)
به معنای کاوش است به معنای آدمی چیست؟ انسان چیست؟ تولد آغاز وآغاز تولد او هستی است یا نیستی و یا هستی و نیستی او یکی است .گردیدن انسان به چیست؟ سام سامائه از ۳۹۹۳ تکنیک ترکیب و عکس العمل سازی بر اساس دانشکده انشاء تن و روان تشکیل یافته است.

مایانه ( خط پنجم )
به معنای تو و من و من و تو و تو و طبیعت مربوط به من و توست. تشکیل یافته از حرکات جابه جایی با پیچشهای  دورانی و استفاده از دستگاههایی به نام  روما  در تمرین مبارزات میباشد.

کوانه  ( خط ششم)
به معنای تضاد، به معنای صفوف نامناسب، ناهنجاریهای روانی وعدم آشنائی به عالم کیهان و ترسان از ورود به جهان تفکرآمیز و فلسفه گرایی و از حرکات و اسرار فیزیکی انسانی عدم توجه به علوم بنیانی و ناآگاهی به اساس روانی و ترسان براسرار مجهول انسانی و مجهود کردن انسان به درک آشکار عالم پنهانی که این نیرو متکی بر هفت مایگاه  توآ  سروده دانایی است .

وست مایانه (  قسمت دوم ازخط شش )
به معنای انهدام اختلالات بی معنی و نابود کردن ناهنجاریهای مبارزه انسان درمرز آشکار و پنهان  به درک اندیشه هاست و مجموعاً تشکیل یافته از  ۸۷۶۵ تکنیک وترکیب و عکس العمل سازی در دانشکده انشاء تن و روان میباشد.

وای ماباتو ( خط هفت)
وای ماباتو به معنی پنجه مرگ است این معنی درکان گ فو توآ ازهفت مایگاه  نیایش به سازندگان اندیشه ها  و دادرسی انسانها به شناخت و بررسیهای زیربناها و ایجاد انسان به بینشها و دانشها  با اجرای  ۳۳۰۱  تکنیک و ترکیب و عکس العمل سازی است .

( شالبند قهوهای )
راهبان : (حس نورمابه تو) با  ۵۲۰۲۱ تکنیک وترکیب عکس العمل سازی و خاصیت موجی با استدلال علمی در حرکات تکنیکی درجه لیسانس می باشد .

(شالبند مشکی)
جهان بان : شالبند مشکی (تاکیون توبرما)  به معنی عبور از مرز تاریکیها و نادانیهاست و ورود به دنیای اسرارآمیز نیروهای فیزیکی و فیزیولوژی بدن انسان با اجرای۳۰۰۰ تکنیک و ترکیب و عکس العمل سازی متکی بر استدلال علوم ، ریاضیات ، فیزیک و شیمی به درجه فوق لیسانس می باشد .

(شالبند قرمز)
شالبند قرمز (حس توما به گیتک)   گذشتن از خود و در خود فنا شدن و به پائین ترین مرحله انسانی رسیدن و همچون خون برای ادا به جهات جامعه بارور شدن است .

(شالبند سفید و سرخ)
راهبر:  (یارومه) سلسله این مایگاه در تغییرات روح و روان و منطق حالات و حرکات مهر بقاء تا کی بودن وچگونه بودن (هستی هستا) و بیان توان در طریقت دانا و به عالم معنا (در زمان بی زمان) نوشتنی و گفتنی فارق از دانشکده انشاء (توآ) بازنشستگی را راهبری پروفسورا می گویند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.