دسته: Kung Fu – TOA

فیلم و عکس : پروفسور میرزایی ، سوی ماتو ، اجرا ها

تصاویری از پیر طریقت پروفسور ابراهیم میرزایی (پیر توآ) فیلم های پروفسورمیرزایی (پیر توآ) http://www.internationalkungfutoa.com/html/kung_fu_toa_6.html http://www.internationalkungfutoa.com/html/kung_fu_toa_7.html http://www.internationalkungfutoa.com/html/kung_fu_toa_23.html http://www.internationalkungfutoa.com/html/kung_fu_toa_40.html http://www.internationalkungfutoa.com/html/kung_fu_toa_36.html http://www.internationalkungfutoa.com/html/kung_fu_toa_24.html فیلم زیر از پروفسور ابراهیم میرزایی در حین بستن شالبند است http://rs55.rapidshare.com/files/20122885/mirzaii.wmv بون کن – سوی ماتو فیلم زیر از بون کن در کشور ایتالیا با کیفیتی مطلوب است که دانلود آن زیاد طول نمی […]

اطلاعاتی درباره کانگ فو توآ

به جوینده راه در توآی سنتی همراه گفته می شود.در این مرحله لباس همراه کاملا مشکی است.آرم مشت بر سمت چپ پیراهن همراه و آرم بزرگ جهان تن و روان در پشت پیراهن قرار دارد.شامبند همراه سفید است که نشانه پاکی وآمادگی و ورود به معبد انشا برای خود سازی است.معبد به معنای جایگاه کرنش […]

Kung Fu – TOA

کانگ فو توآ یک هنر رزمی ایرانیست که در خارج از ایران با مُعرفانِ خوب و بَدَش به پِرشین کانگ فو، یعنی کانگ فوی پارس، شناخته شده. وجه َتمایز این هنر از هنرهای رزمی دیگر، حرکات پُرتوانِ جسمانی، همراه با شُک های تکنیکی و رانشِ بازدَم است که چون اُجاقی وجود را شعله ور میکند […]