دسته: بخش فرهنگی

مشکلات آدمی و راه حل آنها

در این جهان هستی در اصل هیچ مشکلی وجود ندارد . تنها مشکلی که انسان از آغاز پیدایش خلقت داشته بی اطاعتی ( نافرمانی ) اوست و نافرمانی او به خاطر نرسیدگی و متزلزل ( ناپایدار ) بودن دانایی او میباشد این بی اطاعتی که موجب نادانی بزرگ انسان شده و او را به هیولای […]

تاریخچه و چگونگی پیدایش گونگ فو

تاریخچه کانگ فو تاریخچه انسانی و خلق آن آغاز تفکر به حرکت فکریست که بعدها حرکت بدنی نیز به آن آمیخته شد . ابتدا انسان به تقویت فکر و درون فکری )به خود آمدن) روی آورد و بر این نگرش ریاضت را لازمه بریدن از بندهای (من دروغین) و ارتقاء و پرورش (من حقیقی) دانست […]