تن آدمی شریفست به جان آدمیت

تن آدمی شریفست به جان آدمیت ********** نه همین لباس زیباست نشان آدمیت اگر آدمی به چشمست و دهان و گوش و بینی ********** چه میان نقش دیوار و میان آدمیت خور و خواب و خشم و شهوت و شغبست و جهل و ظلمت ********** حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت به حقیقت آدمی باش […]

هفت مایگاه

سلسله انشاء تن و روان در هفت مایگاه بر اساس دانشکده انشا ء تن و روان ( مایگاه یکم )  علم فیزیولوژیکی فعالیتهای بدن انسانی جسم پایگاه تفکر و خاصیت جذب و درک آن بر اسرار هندسی و تولید انرژی و لمس امواج در آزمایشگاه عظیم بدن انسان است . فرهنگستان تن (کانگ فو توآ) […]

مراتب شالها در کانگ فو توآ

( شالبندسفید ) شالبند سفید  برای داوطلبین مقدماتی در کانگ فوتوآ می باشد و مبتدی بودن شخص و خالی بودن از تجربه و فلسفه پاکی و قابلیت رنگ پذیری یعنی ورود به مرحله تغییر و حرکت دارای هفت خط رادیکال می باشد (شالبند سبز) از شالبند سفید به شالبند سبز (حس توماتومای ما) اجرای  ۱۷۹۰۹ […]

زیارتگاه های تبریز

زیارتگاه های تبریز بقعه سید حمزه در محله سرخاب در ثقه الاسلام قرار دارد . از این بنا باقی مانده است صحن نسبتاَ وسیع آن است. عمارت مقبره مرکب از یک کفش کن ، یک دهلیز و یک اتاق کوچک مسجد گونه ای است. تعمیرات اساسی در ۱۲۷۹ ه.ق در زمان ناصرالدین شاه انجام یافته […]

سرعت واقعی اینترنت شما چقدر است؟

سرعت واقعی اینترنت شما چقدر است؟ وقتی به اینترنت متصل هستید، تصویری از دو رایانه بسیار کوچک در سمت راست پایین  صفحه نمایش ( قسمت Tray ) ظاهر می شود. اگر موس خود را روی این دو رایانه نگه دارید ( یا روی آن دوبار کلیک کنید )، سرعت اینترنت شما را نشان می دهد؛ […]