روایتی دیگر از زندگینامه کنفسیوس

وقتی که کونگ فوتزه به جهان آمد، پدرش هفتاد ساله بود، و چون فرزند به سه سالگی رسید، پدر درگذشت. او را به مدرسه فرستادند، ولی، برای کمک به مادر، به شغلی نیز تن در داد، و شاید رخوت یا وقاری که همه ی اوراق کارنامه ی عمر او را در نوردیده است، در همین […]

دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش

دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش ********** و از شما پنهان نشاید کرد سر می فروش گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع ********** سخت می​گردد جهان بر مردمان سختکوش وان گهم درداد جامی کز فروغش بر فلک ********** زهره در رقص آمد و بربط زنان می​گفت نوش با دل خونین لب […]