برچسب: زیارتگاه های تبریز

زیارتگاه های تبریز

زیارتگاه های تبریز بقعه سید حمزه در محله سرخاب در ثقه الاسلام قرار دارد . از این بنا باقی مانده است صحن نسبتاَ وسیع آن است. عمارت مقبره مرکب از یک کفش کن ، یک دهلیز و یک اتاق کوچک مسجد گونه ای است. تعمیرات اساسی در ۱۲۷۹ ه.ق در زمان ناصرالدین شاه انجام یافته […]